Jáma Nový Jan

Popis: Jáma se nachází poblíž zachovalého původního objektu

  1. [9], str.26: Objekt se čtyřhranným komínovým tělesem sloužil pravděpodobně do roku 1851 jako strojovna vodotěžního stroje. Důl byl vyhlouben v r. 1824 úpadem do hloubky 171m, pro čerpání vody se zpočátku používal koňský žentour. Poměrně malé množství kvalitního kovářského uhlí se tu těžilo až do roku 1885.
  2. [10]: Text viz tabulka ve fotogalerii
zahájení hloubení 1824
ukončení provozu 1884
ukončení likvidace 1999

Alternativní názvy: -

Zajímavosti: Objekt byl upraven na byty.

Poslední revize: 09.07.2014

Fotogalerie: Jáma Nový Jan