První dokumentovaný nález uhlí na Kladensku

Popis: Některé věci jsou nesporné, jiné jsou legendy. Nicméně je doloženo, že někde v místě zobrazeném na mapě (blízko štoly Mír) v roce 1775 Václav Burgr a Jakub Oplt (patrně lesní dělníci) z Buckova (nyní Buštěhrad) učinili větší nález uhlí a objevili tak výchoz uhelných slojí. Nález donesli ke kováři Václavovi Linhartovi do Brandýska (ani zde není shoda na jméně), který potvrdil, že se jedná o uhlí. Rozhodně oba jmenovaní dostávali doživotní deputát v podobě 15 strychů uhlí a tady existují listinné důkazy viz [14], str. 16. Legendu o krtkovi nechť si laskavý čtenář dohledá jinde. Občas lze v literatuře najít zmínku, že první takový nález uhlí je datován již do roku 1772, nenašel jsem však jasné důkazy. 

Cituji z [13], str. 37: Projdeme-li Vrapicemi až na křižovatku do Cvrčovic, stoupáme do mírného kopce až k železničnímu přejezdu. U přejezdu se dáme vlevo podél tratě, po lesní pěšině. Trať máme po levé ruce. Asi po sto padesáti metrech najdeme výchoz uhelné sloje na povrch. Nachází se ve svahu pod vyvrácenými stromy. Podle známé legendy o krtkovi by nález - původní - měl být v místech Sběrných surovin, kde také bývala tabulka tento nález oznamující. Konec citátu. Sběrné suroviny tam již nejsou, v roce 2014 je tam farma U včelaře. Zajímavosti rovněž [11], str. 37.