Kliknutím na název se školské zařízení zobrazí na mapě, kliknutím na webový odkaz se stránky školského zařízení zobrazí v novém okně.
  1. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Studijní středisko Kladno, Floriánské nám. 103, Kladno, www.vsfs.cz/?id=1777
  2. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s., Středisko Kladno, kladno.vsmiep.cz/
  3. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno, www.fbmi.cvut.cz/

Poznámka: data mají platnost k 03.01.2014