Budova bývalé Horní Správy

Budova č.p. 29 v ulici Vrapická

Fotogalerie