Hrob Václava Černého

Václav Černý (1772 - 1842), první soukromý těžař s profesionálním přístupem k podnikání. Hrob se nachází u zdi v blízkosti vstupu na hřbitov, náhrobní deska a pamětní deska jsou upevněny na ohradní zdi vedle hrobky. Někdy se jako rok narození uvádí 1774.

Text na náhrobní desce

Stůj poutníče milý,
pozoruj světa bídu a marnost.
Vše zde necháš,
vezmeš lásky si jen poklad.
Prach jsi a zas se obrátíš v prach,
to z mysli nepouštěj.
V zbožné paměti měj s dítky,
chotí, duši mou.
Pan Václav Černý z Buštěhradu
c. k. gewerk a majitel hor v Rapicích v 70. věku
v Pánu zesnul dne 27. dubna 1842

Text je špatně čitelný a uvádím ho v podobě upravené do současné češtiny. Původní znění (pro úplnost) je toto:

Stůg pautnjče milý,
pozorug swěta bjdu a marnost.
Wše zde necháš,
wezmeš lásky si gen poklad.
Prach gsi a zas se obrátjš w prach,
to z mysle nepauštěg.
W zbožné paměti měg s djtky,
chotj, duši mau.
Pan Wáclaw Czerný z Buštěhradu
c. k. gewerk a magitel hor w Rapicjch w 70. wěku
w Pánu zesnul dne 27. dubna 1842

Text na pamětní desce:

Náhrobní deska jednoho ze zakladatelů
hornické slávy Kladenska
VÁCLAVA ČERNÉHO
Z BUŠTĚHRADU
† 27. 4. 1842 ve věku 70. let
R.I.P.
Klub přátel Hornického skanzenu
dolu Mayrau v roce 2006

Fotogalerie: Hrob Václava Černého