Lanna Vojtěch

(1805 - 1866), podnikatel, syn loďmistra z Českých Budějovic. Jeho firma stavěla lodě, vodní stavby, mosty, železnice. Na Kladensko ho přivedl zájem o těžbu uhlí, posléze i výrobu železa. Podrobněji viz např. [11] str. 39.

Fotogalerie: Lanna Vojtěch